خواستگاری مهندس پویا

دوست عزیزم مهندس پویا که در دوره لیسانس هم دیگر رو می شناختیم امروز ها افتاده رو خط خواستگاری - پسری بسیار خوب و وضعیت متوسط و خب مهدس کامپیوتر هم که هست . تعریف میکنه میگه تازگی مد شده بیشتر جاهایی که میرم خواستگاری یا قراره برم میگن . فقط ما لباس مارکدار می پوشیم ... می فهمم که از اون خانواده های تازه به دوران رسیده هستن و دورشون یک خط قرمز میکشم .... 

ملت ما هم عقده چه چیز هایی رو هم که ندارن .....

/ 0 نظر / 19 بازدید