خدایا

خدایا

فاصلت تامن خودت گفتی که کوتاهه

 ازاینجا که من ایستادم چقدرتا آسمون راهه ...

/ 1 نظر / 12 بازدید
آزاده

حال من دست خودم نيست ، ديگه آروم نمي گيرم دلم از کسي‌ گرفته که مي‌خوام براش بميرم باز سرنوشت و انتهاي آشنايي باز لحظه‌ هاي غم‌ انگيز جدايي باز لحظه‌ هاي ناگزير دل‌ بريدن بازم اول راه و حس تلخ نرسيدن پاي دنياي تو موندم ، مثل عاشق هاي عالم تا منو ببخشي آخر ، تا دلت بسوزه کم کم مثل آينه رو به رومه ، حس با تو بودن من دارم از دست تو ميرم ، عاشقي کن ، منو نشکن منو نشکن باز سرنوشت و انتهاي آشنايي باز لحظه‌ هاي غم‌ انگيز جدايي باز لحظه‌ هاي ناگزير دل‌ بريدن بازم اول راه و حس تلخ نرسيدن