صداقت - انسانیت ( تفکر 5 دقیقه ای)

انسان ها همیشه به دنبال بهترین هستند ، اما بهترین در نظر هر شخص وابسته است به وسعت دید آن شخص . هر فردی با گشایش  مسیر های جدید در زندگی متوجه معیار هایی برای انتخاب بهترین می شود که تا قبل از این برای او اهمیت نداشت و بر همین اساس سطح توقع یک فرد تشکیل می شود.

تا اینجاش رو که گفتم فقط نوشتم که حالش رو ببرید و به این نکته مهم اشاره کنم که مهمترین تاثیری که یک چیز میتونه روی سطح توقع داشته باشه مربوط میشه به شعور افراد. هرچه یک فرد در خانواده ای اصیل تر و تحت تربیت بیشتری قرار داشته باشه متوجه میشه که چه چیز هایی برای او و برای شخصیت او بهترین انتخاب است و در نهایت نتیجه می گیریم انتخاب بهترین چیز ها برای انسان ها نه بر اساس ثروت ، زیبایی و ... است بلکه بر اساس میزان شخصیت فرهنگی و تربیتی یک فرد شکل می گیرد. این مورد باعث می شود که اکثر انتخاب هایی که بخواهد بدون توجه به این مورد و فقط صرفا بر اساس مادی و ... صورت پذیرد نتیجه دلخواه و رسیدن به سعادت را در پی نخواهد داشت.

ابن ها رو گفتم تا که بدونید چرا اولین معضل این روز های مرتبط با این موضوع یعنی ازدواج اینقدر در بین افراد باعث ترس و اغلب موارد طفره رفتن از حتی فکر کردن به آن می شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید