ارزش وقت

سلام

اگر دنباله یک آدم بی کار می گردی تا باهاش حرف بزنی یک ساعتی وقت دارم

اگر دنباله یک  کارمند می گردی تا باهاش حرف بزنی یک نیم ساعتی وقت دارم

اگر دنباله یک راهنما می گردی تا باهاش حرف بزنی یک 15 دقیقه ای وقت دارم

اگر دنباله یک حرفه ای میگردی تا باهاش حرف بزنی یک 5 دقیقه ای وقت دارم

اما اگر دنباله یک متخصص واسه مشکلت هستی باور کن اصلا وقتش رو ندارم .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید