مقايسه کنيد....

صحنه 1 - چند وقت پيش تويه يكي از روزنامه ها خوندم كه پليسي كه به خاطر بيماري مادرش و رساندن او به بيمارستان چندين تخلف كرده بود بعد از رسيدن به بيمارستان يك قبض جريمه  به ميزان 274 دلار براي خود نوشت و همانجا هم پرداخت كرد اين اقدام او در بي بي سي و چند شبكه خبري ديگر گفته شد و 150 پيام تشكر براي او فرستاده شد.

 

صحنه 2 –امروز ساعت 12 در بانك سپه شعبه ..... ايستاده بودم تا قبض موبايلم رو پرداخت كنم حداقل 30 نفر توي نوبت بودند حدود ساعت 12.30 مرد صندوق دار از جاي خود پريد و گفت : اوه باز داشت قبض موبايلم رو يادم ميرفت و رفت از جيب كتش قبض موبايل را در آورد و در انتهاي صف گذاشت و دوباره مشغول به كار شد . صداي پچ پچ مردم فكر كنم به گوش خود او هم رسيد " يارو خله خودش صندوقداره باز ميره ميزاره تو نوبت "  " فكر كردن با اين كاراشون مردم متوجه دزدياشون نميشن "  " حتما مي خواد از رييسش پاداش بگيره "  " بابا مقرراتي مواظب باش وقت جيش بوس لالات نگذره "

/ 0 نظر / 6 بازدید