کلام آخر !!!!؟؟؟؟؟

دست از طلب ندارم تا کام دل بر آید / یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

سلامی به شادی بهترین روزهای بهاری عمرم و به غمگینی تلخترین روز های پاییزی زندگی

شادی به این خاطر که روز یکشنبه  ٢٨ تیر ساعت ۶ پروازمونه به سمت عراق و کربلا

و غمگین واسه....... خدانگهدار

گفتمش آغاز درد عشق چیست؟
گفت آغازش سراسر بندگی ست
گفتمش پایان آن را هم بگو
گفت پایانش همه شرمندگی ست
گفتمش درمانش را بگو
گفت درمانی ندارد، بی دواست
گفتمش یک اندکی تسکین آن
گفت تسکینش همه سوز و فناست
/ 0 نظر / 12 بازدید