فهرست شعارها در طول فرایند انقلاب اسلامی ایران

فهرست شعارها در طول فرایند انقلاب اسلامی ایران

 • الله اکبر، خمینی رهبر
 • از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا خمینی
 • استکان طلایی، فرح رفته گدایی
 • اگر آقا دیر بیاد، مسلسل‌ها بیرون میاد
 • ای بختیار شیره‌کش، تو هم برو مراکش
 • ای شاه دم‌بریده، زمان قدرت مردم رسیده
 • ای شیعیان، شاه فنا می‌شود، رهبر ما روح خدا می‌شود
 • ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است
 • ای شاه خائن آواره گردی***خاک وطن را ویرانه کردی***کشتی جوانان وطن. الله اکبر***کردی هزاران در کفن. الله اکبر***مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه
 • این است شعار بختیار، منقل و وافور بیار
 • الهی، الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره***الهی، الهی فرح از داغ او آتیش بگیره***که شاید، که شاید، دل یک مادری آروم بگیره
 • به ظلم طاغوتیان به جور فرعونیان یا حجةبن‌الحسن، عجل علی ظهورک
 • برو تو ای بیگانه، مگو دگر افسانه، که رهبر ما باشد، خمینی فرزانه، بود به مهدی مرید و نایب، شود بزودی امیر و غالب
 • به گفته خمینی، ارتش برادر ماست
 • پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن، در دست مجاهد مردان
 • تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود
 • تا خون مظلومان به جوش است، آوای عاشورا به گوش است
 • تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست
 • توپ، تانک، فشفشه، این شاه باید کشته شه
 • توپ، تانگ، مسلسل دیگر اثر ندارد***حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد
 • تو پ، تانگ، مسلسل دیگر اثر ندارد***حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد
 • چرا جوون‌ها رو کشتید***مارو بی‌شوهر گذاشتید
 • حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله
 • خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم
 • درخت انقلاب به خون احتیاج دارد
 • رهبرا! رهبرا! ما را مسلح کنید
 • روزی بگفت رضاگری با آه و ناله***چیکار کنم سر کچلم مو دربیاره***توله سگش گفت که این کاری نداره***پشگل بمال ماساژ بده مو در میاره
 • زندگی مصرفی معادل بردگی
 • زن‌ها به ما پیوستند***بی‌غیرت‌ها نشستند
 • شاه عزم سفر کرده***گه خورده غلط کرده***کابینه عوض کرده***بختیار رو خر کرده***شلوارشو تر کرده***روسری به سر کرده***مادرش شوهر کرده***ولیعهد رو کفن کرده***این کارش رو خوب کرده
 • فتح اسلام در جهاد است، فتح مسلمان در اتحاد است
 • گل‌های زهرا همه پرپر شده، این بختیار خر بوده خرتر شده
 • ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی
 • ما جز خمینی، رهبر نداریم فرمانروایی، دیگر نداریم، از همت او سرافرازیم منتخب او را ما قبول داریم
 • مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد
 • ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله
 • مردم چرا نشستین***ایران شده فلسطین
 • مردم چرا نشستین***نکنه که شاه پرستین

 

 • نه سازش سیاسی، نه قانون اساسی، به گفته خمینی جمهوری اسلامی
 • نم نم بارون می یاد، خمینی تهرون میاد
 • نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه
 • نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه
 • نصرمن اله و فتح قریب***مرگ بر این سلطنت پر فریب
 • نصر من اله و فتح قریب***چشماتو واکن ندهندت فریب

 

 • هرکس که عدالت‌خواه است، از عدل علی آگاه است
/ 1 نظر / 18 بازدید
5tomany

مي دونستي تو هم مي توني با کارت عابر بانکت درآمد داشته باشي ؟ باور نکردنيه برات ؟ http://5tomany.blogsky.com