تعریف برنامه ریزی شهری

یک تعریفی از رشته ام مینویسم تا بدونین ما آقایون دکتر ها چه سختی هایی میکشیم (در آینده)

برنامه‌ریزی شهری رشته‌ای است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط شهری از طریق تدوین برنامه و طرح کاربری زمین، حمل و نقل، روابط اجتماعی شهری، زیست محیطی و ... می‌پردازد.

/ 0 نظر / 16 بازدید