چگونه مسئولیت پذیر باشیم؟

 
* مسئولیت پذیری یعنی پاسخگوبودن در برابر خودمان ، کسی یا چیزی
* یک فرد با اخلاق ، مسئولیت کارها و پاسخگویی در برابر آنها را به عهده میگیرد.
* افرادی که مسئولیتی را قبول می کنند ، کارهای خود را به موقع و با تمام تلاش انجام می دهند و در هر صورتی که در کار خود اشتباه کنند با تمام سعی خود ، در اصلاح آن می کوشند.
* مسئولیت پذیر بودن افراد جامعه ، یکی از ویژگی های مثبت آن جامعه محسوب می شود.
نتایج مسئولیت پذیری
* افراد مسئولیت پذیر در رویارویی با مشکلات دچار سر در گمی نمی شوند.
* این گونه افراد به خاطر انعطاف پذیر بودن ، تغییرات زندگی را پذیرفته و مشکلات را با صبر و حوصله از سر راه خود بر می دارند.
* افراد مسئولیت پذیر با اطرافیان و محیط سازگاری بیشتری دارند چون با کسب این مهارت به استقلال رسیده اند.
* رشد فکری شخص و شکوفایی استعدادهای او از دیگر نتایج مسئولیت پذیری است.
* افراد مسئولیت پذیر توان بالایی برای انجام درست و به موقع کارها دارند.
* بسیاری از بی نظمی ها و به هم ریختگی برنامه ها ، به خاطر عدم مسئولیت پذیری افراد است.
شهروند مسئولیت پذیر
به کلیه افراد اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ که در یک جامعه زندگی میکنند شهروند گفته می شود.
* آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی ، شرط نخست مسئولیت پذیری شهروند و از وظایف اصلی او می باشد.
* هر شهروندی که نسبت به شهر خود احساس مسئولیت کند در واقع به حقوق خود و دیگران احترام می گذارد و دیگران او را فردی قابل اعتماد می دانند.
* اعتماد شهروندان به یکدیگر زیمنه را برای گسترش و توسعه ی شهرها به وجود می آورد.
* شهروندان با شرکت در کارهای مشارکتی می توانند در تامین اقتصاد ، کاهش هزینه ها و کاهش ضررهای ناشی از زندگی شهری موثر باشند.
ویژگی های شهروند مسئولیت پذیر
* با قوانی و مقررت شهری کاملا آشناست.
* حقوق دیگران را محترم می شمارد.
* به بزرگترها و سالخوردگان احترام می گذارد.
* در کار دیگران تجسس و عیب جویی نمی کند.
* بهداشت فردی را رعایت می کند.
* سیگار را تهدیدی برای سلامتی خود و دیگران می داند.
* نسبت به نظافت محیط شهری خود حساس است.
* در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.
* از فرهنک آپارتمان نشینی بالایی برخوردار است و با مشکلات آن کنار می اید.
* از فضای سبز ، پارک ها و دیگر امکانات شهری مانند اموال خود مراقبت می کند.
* از نوشتن یادگاری در اماکن عمومی پرهیز می کند.
* به وسیله ی نقلیه ی عمومی آسیب نمی رساند.
/ 0 نظر / 50 بازدید