بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی جاپلین

بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی جاپلین

To fall in love

 عاشق شدن

 

 To laugh until it hurts your stomach .

آنقدر بخندی که دلت درد بگیره

 

 To find mails by the thousandswhen you return from a  vacation.

 بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی  هزار تا نامه داری

 

 To go for a vacationto some pretty place.

 برای مسافرت به یک جای خوشگل بری

 

 To listen to your favorite songin the radio.

 به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی

 

 To go to bed and to listen whileit rains outside.

 به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی

 

To leave the Shower and findthat  the towel is warm  

از حموم که اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !

 

 To clear your last exam.

 آخرین امتحانت رو پاس کنی

 

 To receive a call from someone, you don't see a  lot, but you want to.

 کسی که معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت می خواد ببینیش بهت تلفن کنه

 

 To find money in a pant that youhaven't used  since last year.

 توی شلواری که تو سال گذشته ازش استفاده نمی کردی پول پیدا کنی

 

 To laugh at yourself looking atmirror, making  faces

  برای خودت تو آینه شکلک در بیاری و

 بهش بخندی !!!

 

 Calls at midnight that last forhours.

 تلفن نیمه شب داشته باشی که ساعتها هم طول بکشه

 

 To laugh without a reason.

 بدون دلیل بخندی

 

 To accidentally hear somebodysay something good  about you.

 بطور تصادفی بشنوی که یک نفر داره  از شما تعریف می کنه

 

 To wake up and realize it isstill possible to sleep  for a couple of hours.

 از خواب پاشی و ببینی که چند ساعت دیگه  هم می تونی بخوابی !

 

 To hear a song that makes youremember a special  person.

 آهنگی رو گوش کنی که شخص خاصی رو به یاد  شما  می یاره

 

 To be part of a team.

 عضو یک تیم باشی

 

 To watch the sunset from thehill top.

 از بالای تپه به غروب خورشید نگاه کنی

 

 To make new friends.

 دوستای جدید پیدا کنی

 

 To feel butterflies!  In thestomach every time  that you see that person.

 وقتی "اونو" میبینی دلت هری  بریزه پایین !

 

 To pass time with  your bestfriends.

 لحظات خوبی رو با دوستانت سپری کنی

 

 To see people that you like, feeling happy.

کسانی رو که دوستشون داری رو خوشحال ببینی

 

 See an old friend again and tofeel that the things  have not changed.

 یه  دوست قدیمی رو دوباره ببینید و  ببینید که فرقی نکرده

 

 To take an evening walk alongthe beach.

 عصر که شد کنار ساحل قدم بزنی

 

To have somebody tell you thathe/she loves you.

 یکی رو داشته باشی که بدونید دوستت داره

 

 To laugh .......laugh. .........and laugh ......  remembering stupid  things done with stupid friends.

یادت بیاد که دوستای احمقت چه کارهای  احمقانه ای کردند و بخندی  و بخندی و   باز هم بخندی .......

 

 These are the bestmoments of life....

 اینها بهترین لحظه‌های زندگی هستند

 

 Let us learn to cherish them.

 قدرشون روبدونیم

 

 "Life is not a problem to besolved, but a gift to be enjoyed"

 زندگی یک  مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک  هدیه است که باید ازش لذت برد

 

************ ****

 

 وقتی  زندگی 100 دلیل برای گریه کردن  به  تو نشان میده تو 1000 دلیل  برای  خندیدن به اون نشون بده.

(چارلی  چاپلین)

/ 1 نظر / 15 بازدید
تینا

چه لحظاتی ... واقعا بهترین لحظاته.... اجازه هست لینکت کنم؟‌