تا شقايق هست ......

امروز داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم که خیلی دوستش دارم. بعد از صحبت با اون خیلی انرژی گرفتم و به کارها بهتر رسیدم - امشب داشتم با خودم فکر میکردم که آیا ذوستان من هم بعد از صحبت با من انرژی میگیرند و به کاراشون بهتر می رسند یا تصمیم میگیرند که خودشون رو از کوه پرت کنند پایین.

اما به نظر خودم که خیلی بچه باحالیم ... نه؟

CHILD PLUS

/ 1 نظر / 7 بازدید
حسین

از کوه پرت کردن حداقلشه ... :)