فرصتی برای نوشتن *** KAZEM KHATIBI ***


+ تعریف برنامه ریزی شهری

یک تعریفی از رشته ام مینویسم تا بدونین ما آقایون دکتر ها چه سختی هایی میکشیم (در آینده)

برنامه‌ریزی شهری رشته‌ای است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط شهری از طریق تدوین برنامه و طرح کاربری زمین، حمل و نقل، روابط اجتماعی شهری، زیست محیطی و ... می‌پردازد.

نویسنده : کاظم خطیبی ; ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
comment نظرات () لینک

+ فهرست شعارها در طول فرایند انقلاب اسلامی ایران

فهرست شعارها در طول فرایند انقلاب اسلامی ایران

 • الله اکبر، خمینی رهبر
 • از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا خمینی
 • استکان طلایی، فرح رفته گدایی
 • اگر آقا دیر بیاد، مسلسل‌ها بیرون میاد
 • ای بختیار شیره‌کش، تو هم برو مراکش
 • ای شاه دم‌بریده، زمان قدرت مردم رسیده
 • ای شیعیان، شاه فنا می‌شود، رهبر ما روح خدا می‌شود
 • ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است
 • ای شاه خائن آواره گردی***خاک وطن را ویرانه کردی***کشتی جوانان وطن. الله اکبر***کردی هزاران در کفن. الله اکبر***مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه
 • این است شعار بختیار، منقل و وافور بیار
 • الهی، الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره***الهی، الهی فرح از داغ او آتیش بگیره***که شاید، که شاید، دل یک مادری آروم بگیره

 • به ظلم طاغوتیان به جور فرعونیان یا حجةبن‌الحسن، عجل علی ظهورک
 • برو تو ای بیگانه، مگو دگر افسانه، که رهبر ما باشد، خمینی فرزانه، بود به مهدی مرید و نایب، شود بزودی امیر و غالب
 • به گفته خمینی، ارتش برادر ماست

 • پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن، در دست مجاهد مردان

 • تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود
 • تا خون مظلومان به جوش است، آوای عاشورا به گوش است
 • تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست
 • توپ، تانک، فشفشه، این شاه باید کشته شه
 • توپ، تانگ، مسلسل دیگر اثر ندارد***حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد
 • تو پ، تانگ، مسلسل دیگر اثر ندارد***حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد

 • چرا جوون‌ها رو کشتید***مارو بی‌شوهر گذاشتید

 • حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله

 • خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم

 • درخت انقلاب به خون احتیاج دارد

 • رهبرا! رهبرا! ما را مسلح کنید
 • روزی بگفت رضاگری با آه و ناله***چیکار کنم سر کچلم مو دربیاره***توله سگش گفت که این کاری نداره***پشگل بمال ماساژ بده مو در میاره

 • زندگی مصرفی معادل بردگی
 • زن‌ها به ما پیوستند***بی‌غیرت‌ها نشستند

 • شاه عزم سفر کرده***گه خورده غلط کرده***کابینه عوض کرده***بختیار رو خر کرده***شلوارشو تر کرده***روسری به سر کرده***مادرش شوهر کرده***ولیعهد رو کفن کرده***این کارش رو خوب کرده

 • فتح اسلام در جهاد است، فتح مسلمان در اتحاد است

 • گل‌های زهرا همه پرپر شده، این بختیار خر بوده خرتر شده

 • ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی
 • ما جز خمینی، رهبر نداریم فرمانروایی، دیگر نداریم، از همت او سرافرازیم منتخب او را ما قبول داریم
 • مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد
 • ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله
 • مردم چرا نشستین***ایران شده فلسطین
 • مردم چرا نشستین***نکنه که شاه پرستین

 

 • نه سازش سیاسی، نه قانون اساسی، به گفته خمینی جمهوری اسلامی
 • نم نم بارون می یاد، خمینی تهرون میاد
 • نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه
 • نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه
 • نصرمن اله و فتح قریب***مرگ بر این سلطنت پر فریب
 • نصر من اله و فتح قریب***چشماتو واکن ندهندت فریب

 

 • هرکس که عدالت‌خواه است، از عدل علی آگاه است
نویسنده : کاظم خطیبی ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
comment نظرات () لینک